Serviceline
Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Långsiktiga kostnadsbesparingar med IO-Link

Planering

 • Skalfördelar till följd av minskad gränssnitt komplexitet och antal styringångar
 • Färre varianter minskar beställning och administrationskostnader
 • Färre varianter - minder reservdelar att lagerföra
 • Större flexibilitet, lägre planeringskostnader

Installation och idrifttagning

Installation och idrifttagning
Installation och idrifttagning
 • Kortare installation och idrifttagning tider
 • Spara kostnader för komponenter på grund av standardiserat gränssnitt
 • Förenklad konfiguration, injustering och diagnos på grund av ett enhetligt verktyg
 • Kort driftsättning: flexibel, på plats eller central driftsättning möjlig

Drift

Drift
Drift
 • Simultan överföring av till/från läge, mätvärden och statusinformation    
 • Utvärdering av mätvärdena lokalt vid sensorn eller centralt i PLC
 • Tillgång till diagnostisk information under normal drift
 • Monitorerat underhåll förhindrar systemavbrott i förväg
 • • Intelligent parameter administration aktiverat parameterändringar inom några sekunder

Underhåll

Underhåll
Underhåll
 • Tillgång till diagnostisk information under normal drift
 • Förebyggande underhåll för minskad stilleståndstid
 • Lokalisering funktion och central parameter lagring möjliggör snabb, riktade sensor byte
 • Lokaliserings funktion och central parameter lagring möjliggör snabb, riktat sensor byte
 • SIO läge tillåter bakåtkompatibilitet med standard digital ingång / binär sensor