Serviceline
Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Framtiden är IO-Link

Investera för framtiden


IO-Link möjliggör kontinuerlig kommunikation på sensornivå. Sensorns intelligens är helt integrerad, vilket öppnar nya möjligheter inom automation. IO-Link-givare från Pepperl+Fuchs kan användas av alla IO-link masters, oberoende av leverantör. Befintliga ledningar och anslutningssystem (M12) kan användas.

Utrusta din anläggning för framtiden, så att du kan dra nytta av de många funktionerna i IO-Link och spara kostnader. Internationell standardisering kommer att skydda din investering på lång sikt.


Fördelar för användaren

IO Link has many benefits
IO Link has many benefits

Med sin enkla strategi och kostnadsbesparande potential, IO-Link imponerade över hela linjen, från anläggningskonstruktion och installation till drift och underhåll.

  • Långsiktig reduktion av kostander på alla nivåer
  • Standardiserad för enkel hantering
  • Minimirad stopptid genom inteligent parameterhantering
  • Omfattande diagnostik ned på senornivå
  • Förbättrad flexibilitet
  • Långsiktig investeringssäkerhet på grund av internationell standardisering