Serviceline
Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Kompakt LB Remote I/O

LB Remote I/O Zone 2

Pepperl + Fuchs erbjuder det minsta och mest kompakta Remote I/O-systemet på marknaden med vår nya LB7104, som är fullt kompatibel med befintliga installationer. Den universella modulen sparar upp till 32% utrymme i skåpet jämfört med det tidigare systemet. Detta minskar både kostnaden på skåpet och kostnaderna per kanal.

Diagnostisk LED per kanal för snabbt och enkelt underhåll. Den universella 4-kanals I/O-modulen har en bredd på bara 16 mm. Det är halva bredden mot jämförbara moduler. Modulen kan konfigureras som en digital eller analog ingång/utgång. Den är utrustad med en diagnostisk LED per kanal och status LED för att indikera de faktiska inställningarna.

Om du tar bort en LB7104 från bakplanet, behöver inte dess inställningar sparas.För när du ansluter en ny icke-konfigurerad modul i bakplanet, kommer tidigare inställningar laddas ned från busskopplaren till den nya LB7104, vilket förenklar underhållet.