Serviceline
Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Explosionsskydd med hjälp av Explosionstät kapsling Exd

Ex d flameproof enclosures
Det är ofta nödvändigt att använda utrustning som inte är avsedd för användning i explosionsfarliga områden. Om det är TV-kameror,  kontrollutrustning, eller kopplingsdosor, är vårt breda utbud av explosionstäta kapslingar och tillbehör den optimala lösningen för varje applikation. Kapslingar i olika utföranden, storlekar och material som rostfritt stål, aluminium eller gjutjärn kan konfigureras för att exakt uppfylla applikationens krav. Kopplingsdosor kan ha så lite som tre terminaler och två kabelingångar, men även här finns ett urval av olika typer av terminaler och kabelgenomföringar.

Elektroniskt jordnings-system explosionssäker kapsling
Elektroniskt jordnings-system explosionssäker kapsling

Pepperl+Fuchs projektingenjörer är angelägna om att hjälpa dig att utforma de mest effektiva lösningarna för din anläggning. Vår mångåriga erfarenhet gör att vi på ett effektivt sätt kan utvärdera dina behov och föreslå högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar. Kapslingar är tillverkade i våra ISO9000-certifierade engineeringcenter i linje med projektets tidplan. Varje avslutad kapsling levereras till kunden med omfattande dokumentation Vår världsomspännande serviceorganisation hjälper dig under driftsättning och drift.