Serviceline
Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Det handlar om simulering !

Med WirelessHART simuleringsverktyg WiNCMod/WiNCSim

Wireless Network Checker - WirelessHART simuleringsverktyg
Lösningen för spridda och stora nätverk är egentligen ganska enkelt. Med mottot "simulera mer, test mindre", erbjuder Pepperl + Fuchs följande verktyg: Wireless Network Checker Simulation (WiNCSim) och Modeling (WiNCMod). Båda verktygen erbjuder effektiv planering och simulering samt en optimerad utplacering av repeatrar. WirelessHART är enkelt och säkert, även på stora projekt.

En demoversion kommer att släppas snart - registrera dig idag och få en gratis nedladdningslänk så snart demo finns!1. Modellering med WiNCMod

WiNCSim - inclusive placed devices
WiNCSim - inclusive placed devices
For simulering, är det i allmänhet nödvändigt att modellera hela anläggningen. Med WiNCMod kan man importera egen anläggning från befintliga CAD-data (2D och 3D). Om det inte finns CAD-data. kan man enkelt skapa en modell av anläggningen med WiNCMod. Typiska anläggsdelar är redan förkonfigurerade och kan väljas och konfigureras med enkla musklick.

När man har skapat 3D-modellen, är material som stål, betong eller sten en del av modellen. Detta är nödvändigt eftersom olika material påverkar känsligheten på dom olika sensorerna. I den färdiga 3D-modellen, kan sensorerna bli placerade - med hänsyn till konstruktionens höjd.


2. Simulering med WiNCSim

WiNCSim – simuleringsvägar
WiNCSim – simuleringsvägar
I WiNCSim kan du välja Pepperl + Fuchs enheter såväl som generella enheter från ett bibliotek. Där finns parametrar som krävs för en realistisk simulering. Om hela anläggningen och alla sensorer och gateways visas i 3D-modellen, kan simuleringen med WiNCSim börja. Simuleringen är inte bara baserad på erfarenhet utan också på en speciell algoritm som tillåter användaren att få de mest tillförlitliga resultaten för det frekvensband där WirelessHART opererar.

Radiosignalstyrkan hos varje sensor vid varje punkt i nätet beräknas för att bestämma kvaliteten på förbindelsen. Resultaten visas grafiskt. Alla möjliga kommunikationsvägar visas liksom fältstyrkan för de enskilda sensorerna och den totala fältstyrkan för alla enheter i nätet. Därför är det lätt att identifiera täckningsområden för varje sensor, om repeatrar behöves för att förbättra täckning och om det finns några luckor i anläggningen.


Fördelar under idrifttagning

Genom simuleringen kanWirelessHART-produkterna monteras i fabriken enligt de uppnådda resultaten. På grund av den 3D plant simulation kan tiden för driftsättning och planering minskas. De faktiska förhållanden är realistiskt visat i det 3D plant simulation från Pepperl + Fuchs. Med simuleringsprogrammet WiNCSim och WiNCMod kan du testa önskad funktionaliteten i förväg utan att installera någon extra mjukvara. Du reducerar igångkörningstiden och kan även optimera användningen av instrumenten i fält. "Simulera mer, testa mindre".