Serviceline
Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Barriärer med transparent kabelbrottsdetektering

2016-02-04

Feldetektering i hela slingan utan ytterligare kabeldragning

Line fault detection with Pepperl+Fuchs' switch amplifiers
Barriärer från K-System och H-System med kabelbrottsdetektering.

Vid användning av barriärer med inbyggd transparant kabelbrottsdektektering (LFT) behövs ingen extra kabeldragning. Konventionella koncept kräver ofta en ytterligare signal från fältinstrumentet och följaktligen en extra ingång på styrsystemet. Vid användning av LFT får man en annan fördel, nämligen övervakning av ledningar mellan anslutningsmodulen och styrsystem.

Barriärer med LFT sänder både mätsignal och felsignal kontinuerligt på samma ledare. Även ett kabelbrott mellan barriärer och styrsystem kan då detekteras.

En resistiv signalutgång på barriären sänder signalen på kabelbrott och kortslutning från ingång till utgång, tillsammans med mätsignalen. Många isolationsförstärkare i K-systemet och H-systemet är utrustat med den här typen av resistiv utgång  Dessa moduler är speciellt utformade för NAMUR givare och egensäkra applikationer upp till SIL 2 och SIL3

Transparant kabelbrottsdektektering har:

  • Individuell felsignal i digitala signalloopar utan ytterligare kabeldragning

  • Kontinuerlig övervakning av både fältsidan och systemsidan

 


e-news

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få regelbundet nyheter och intressant information kring automationsvärlden.

Prenumerera

Läs det senaste numret av e-nyheter: